Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu

Kontakt

Adresa:
Adventistička Crkva Stuttgart
Rieckestr. 24
70190 Stuttgart

Pastor
Jovica Stojković

Email: 
stuttgart.adventisti@gmail.com

Ukoliko imate neko pitanje na koje ne možete dobiti odgovor na našoj web stranici ovde ga možete postaviti a mi ćemo se potruditi odgovoriti vam kako najbolje možemo. Cilj naše web stranice je približiti vam delovanje naše mesne crkve, stoga pretpostavljamo da ćete imati pitanja. Takođe, vaše pitanje pomoći će nam kao predlog što još možemo unaprediti na našoj web stranici.

Hvala na poverenju i neka vas Bog blagoslovi.