Seventh-Day Adventist Church

Adventistička Crkva Stuttgart

Menu

Najava događaja

Počinje ponovo Bogosluženje

16.05.2020

Pročitajte pažljivo sve informacije

Draga braćo i sestre, sa radošću i zahvalnosću našem dragom Bogu, naše Bogosluženje poćinje ponovo od 16.05.2020

Prepodne: Početak Bogosluženja u 9:30h sati

Poslepodne: Početak Bogosluženja u 18h sati

Sledeće stavri su važne:

  1. Ponesti svoju masku, stavite je čim uđete u zgradu, a kada uđetu u crkvenu salu i sednete na svoje mesto možete skinuti masku
  2. Molimo Vas suzdržite se od grljenja i rukovanja
  3. Ponesite po potrebi svoju vodu, pošto nećemo biti u mogućnosti da kuhinju otvorimo, tako da nažalost nemožemo da nudimo vodu
  4. Sve ostale informacije dobićete u crkvi

Psalam:122,1

Obradovah se kad mi rekoše: Hajdemo u dom Gospodnji!Adresa:

Adventistička Crkva Stuttgart
Rieckestrasse 24
701790 Stuttgart